Lô đề miền bắc

Giới thiệu
Cược Lô Đề là gì?
Cược Lô Đề là đặt cược theo các kết quả mở xổ số chính thức, ví dụ như xổ số Miền Bắc và xổ số Miền Nam Việt Nam. Với mọi loại cược, bạn phải chọn nhiều hơn 1 số để tạo thành bộ số.

Xổ số Miền Bắc Việt Nam
Xổ số Miền Bắc Việt Nam dựa trên kết quả của xổ số Hà Nội với 27 lượt mở số trúng thưởng (27 bộ số) và được chia thành 8 giải thưởng.

                                                                          Xổ số Miền Bắc Việt Nam

Lịch trình Xổ số Miền Bắc

                                             Lịch trình Xổ số Miền Bắc

Tên Loại Cược
Đánh:  đưa ra các loại cược cho phép nhiều khoản tiền thưởng cho vé thắng.

                                Các loại cược

Quy tắc
Đặc biệt
Chọn số từ 00 đến 99 mà bạn muốn cược; nếu số được chọn trùng với 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt, vé cược đó sẽ thắng.

                                                                     Loại cược đặc biệt

27 Bộ số
Chọn số từ 00 đến 99 mà bạn muốn cược; nếu số được chọn trùng với 2 chữ số cuối của bất kỳ số trúng thưởng nào (27 bộ số), vé cược đó sẽ thắng.
Lưu ý:  Nếu số được chọn trùng với 2 chữ số cuối trong các số trúng thưởng N lần, khoản tiền thưởng sẽ được nhân với N.

                                                                     Loại cược 27 bộ số
Ví dụ:  Trong hình trên, số được chọn (22) xuất hiện 2 lần trong các số trúng thưởng (27 bộ số), do vậy tổng tiền thưởng sẽ được nhân với 2.

Đặc biệt Không được Mở
Chọn 10 số từ 00 đến 99 để tạo thành một bộ số. Nếu 10 số được chọn không trùng với 2 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt thì vé đó chiến thắng.
Lưu ý:  
     ✓  Bạn có thể chọn tối đa 15 số cho mỗi vé.
     ✓  Nếu số được chọn nhiều hơn một bộ số, bộ kết hợp nhiều lựa chọn sẽ được tạo.
     ✓  Số tiền thưởng của một bộ số sẽ được tính dựa trên tỷ lệ cược nhỏ nhất của tất cả các số ĐƯỢC CHỌN thuộc bộ số đó.
Ví dụ:  Bạn đã chọn 11 số, bộ kết hợp của 10 sẽ được tạo dựa trên 11 số đã chọn đó. Và sẽ có 11 bộ số. => Tổng tiền cược thành viên = Tiền cược (dành cho 1 bộ số) * 11

27 Bộ số – Không được Mở
Có 5 tùy chọn để đặt cược:
 • 27 Bộ số – 4 Không được Mở: Chọn 4 số từ 00 đến 99 để tạo thành một bộ số. Nếu 4 số được chọn không trùng với 2 chữ số cuối cùng của 27 bộ số thì vé đó chiến thắng. Có thể chọn tối đa 20 số.
 • 27 Bộ số – 5 Không được Mở: Chọn 5 số từ 00 đến 99 để tạo thành một bộ số. Nếu 5 số được chọn không trùng với 2 chữ số cuối cùng của 27 bộ số thì vé đó chiến thắng. Có thể chọn tối đa 20 số.
 • 27 Bộ số – 6 Không được Mở: Chọn 6 số từ 00 đến 99 để tạo thành một bộ số. Nếu 6 số được chọn không trùng với 2 chữ số cuối cùng của 27 bộ số thì vé đó chiến thắng. Có thể chọn tối đa 15 số.
 • 27 Bộ số – 7 Không được Mở: Chọn 7 số từ 00 đến 99 để tạo thành một bộ số. Nếu 7 số được chọn không trùng với 2 chữ số cuối cùng của 27 bộ số thì vé đó chiến thắng. Có thể chọn tối đa 15 số.
 • 27 Bộ số – 8 Không được Mở: Chọn 8 số từ 00 đến 99 để tạo thành một bộ số. Nếu 8 số được chọn không trùng với 2 chữ số cuối cùng của 27 bộ số thì vé đó chiến thắng. Có thể chọn tối đa 15 số.
Lưu ý:
     ✓  Nếu số được chọn nhiều hơn một bộ số, bộ kết hợp nhiều lựa chọn sẽ được tạo.
     ✓  Số tiền thưởng của một bộ số sẽ được tính dựa trên tỷ lệ cược nhỏ nhất của bộ số đó.
     ✓  Số tiền thưởng của một bộ số sẽ được tính dựa trên tỷ lệ cược nhỏ nhất của tất cả các số ĐƯỢC CHỌN thuộc bộ số đó.
Ví dụ:  Đối với 27 Bộ số - 4 Không được Mở, nếu thành viên đã chọn 5 số, bộ kết hợp của 4 sẽ được tạo dựa trên 5 số đã chọn đó. Và sẽ có 5 bộ số => Tổng tiền cược thành viên = Tiền cược (dành cho 1 bộ số) * 5

27 Bộ số Trực tiếp
Trong cược trực tiếp, cược vẫn được chấp nhận khi các số đang được mở, với điều kiện là các giải thưởng chưa đóng. Tùy theo quy trình mở số, mỗi Giải thưởng sẽ đóng trước khi được mở và bạn không thể đặt cược vào những số thuộc giải thưởng đã đóng.
Quy trình mở số và các số còn lại được trình bày như sau :

                                                       Quy trình mở số của 27 bộ số Trực tiếp
Lưu ý:  Nếu số được chọn trùng với 2 chữ số cuối trong các số trúng thưởng N lần, khoản tiền thưởng sẽ được nhân với N.

50 Bộ số
Có 12 lựa chọn để chọn cược:
–  LỚN: 5, 6, 7, 8, 9 
–  NHỎ: 0, 1, 2, 3, 4 
–  LẺ: 1, 3, 5, 7, 9 
–  CHẴN: 0, 2, 4, 6, 8 
66
                                                    2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt

Trong hình trên, số của Giải Biệt gồm 5 chữ số. Ở loại cược 50 bộ số, kết quả chỉ dựa trên 2 chữ số cuối cùng của Giải Đặc Biệt.
 • Đầu Chẵn:nếu chữ số Đầu tiên là CHẴN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Lẻ:nếu chữ số Đầu tiên là LẺ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Nhỏ:nếu chữ số Đầu tiên là NHỎ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Lớn:nếu chữ số Đầu tiên là LỚN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đuôi Chẵn:nếu chữ số Cuối cùng là CHẴN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đuôi Lẻ:nếu chữ số Cuối cùng là LẺ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đuôi Nhỏ:nếu chữ số Cuối cùng là NHỎ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đuôi Lớn:nếu chữ số Cuối cùng là LỚN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.


                           Tổng của chữ số Đầu tiên và Cuối cùng của Giải Đặc biệt

 • Tổng Chẵn:Nếu giá trị tổng của chữ số Đầu tiên và chữ số Cuối cùng là số CHẴN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Tổng Lẻ:Nếu giá trị tổng của chữ số Đầu tiên và chữ số Cuối cùng là số LẺ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Tổng Lớn:Nếu giá trị tổng của chữ số Đầu tiên và chữ số Cuối cùng là số LỚN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 98 => Tổng (9 + 8) = 17, chữ số cuối cùng của giá trị Tổng là 7 = LỚN 
         63 => Tổng (6+3) = 9, chữ số cuối cùng của giá trị Tổng là 9 = LỚN
 • Tổng Nhỏ:Nếu giá trị tổng của chữ số Đầu tiên và chữ số Cuối cùng là số NHỎ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 77 => Tổng (7 + 7) = 14, chữ số cuối cùng của giá trị Tổng là 4 = NHỎ
         29 => Tổng (2+9) = 11, chữ số cuối cùng của giá trị Tổng là 1 = NHỎ

25 Bộ số
Có 24 lựa chọn để chọn cược.
–  LỚN: 5, 6, 7, 8, 9 
–  NHỎ: 0, 1, 2, 3, 4 
–  LẺ: 1, 3, 5, 7, 9 
–  CHẴN: 0, 2, 4, 6, 8 

                                                   2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt

Trong hình trên, số của Giải Biệt gồm 5 chữ số. Ở loại cược 25 bộ số, kết quả chỉ dựa trên 2 chữ số cuối cùng của Giải Đặc Biệt.
 • Lẻ / Lẻ:nếu chữ số Đầu tiên và Cuối cùng là LẺ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Lẻ / Chẵn:nếu chữ số Đầu tiên là LẺ và chữ số Cuối cùng là CHẴN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Chẵn / Lẻ:nếu chữ số Đầu tiên là CHẴN và chữ số Cuối cùng là LẺ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Chẵn / Chẵn:nếu chữ số Đầu tiên và Cuối cùng là CHẴN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Lớn / Đuôi Lẻ:nếu chữ số Đầu tiên là LỚN và chữ số Cuối cùng là LẺ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Lớn / Đuôi Chẵn:nếu chữ số Đầu tiên là LỚN và chữ số Cuối cùng là CHẴN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Nhỏ / Đuôi Lẻ:nếu chữ số Đầu tiên là NHỎ và chữ số Cuối cùng là LẺ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Nhỏ / Đuôi Chẵn:nếu chữ số Đầu tiên là NHỎ và chữ số Cuối cùng là CHẴN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Lẻ / Đuôi Lớn:nếu chữ số Đầu tiên là LẺ và chữ số Cuối cùng là LỚN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Lẻ / Đuôi Nhỏ:nếu chữ số Đầu tiên là LẺ và chữ số Cuối cùng là NHỎ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Chẵn / Đuôi Lớn:nếu chữ số Đầu tiên là CHẴN và chữ số Cuối cùng là LỚN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Chẵn / Đuôi Nhỏ:nếu chữ số Đầu tiên là CHẴN và chữ số Cuối cùng là NHỎ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Lớn / Đuôi Lớn:nếu chữ số Đầu tiên và Cuối cùng là LỚN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Lớn / Đuôi Nhỏ:nếu chữ số Đầu tiên là LỚN và chữ số Cuối cùng là NHỎ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Nhỏ / Đuôi Lớn:nếu chữ số Đầu tiên là NHỎ và chữ số Cuối cùng là LỚN, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
 • Đầu Nhỏ / Đuôi Nhỏ:nếu chữ số Đầu tiên và Cuối cùng là NHỎ, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.


                             Tổng của chữ số Đầu tiên và Cuối cùng của Giải Đặc biệt

 • Đầu Lẻ / Tổng Lớn:nếu 2 chữ số cuối cùng của Giải Đặc biệt đáp ứng được những điều kiện sau, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  +  Chữ số đầu tiên là số LẺ
  +  Chữ số cuối cùng của tổng chữ số đầu tiên và cuối cùng là số LỚN
  Ví dụ: 98 => Chữ số đầu tiên (9) là LẺ 
        98 => Tổng (9+8) = 17, chữ số cuối cùng của giá trị Tổng là 7 = LỚN
 • Đầu Lẻ / Tổng Nhỏ:nếu 2 chữ số cuối cùng của Giải Đặc biệt đáp ứng được những điều kiện sau, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  +  Chữ số đầu tiên là số LẺ
  +  Chữ số cuối cùng của tổng chữ số đầu tiên và cuối cùng là số NHỎ
  Ví dụ: 12 => Chữ số đầu tiên (1) là LẺ 
        12 => Tổng (1+2) = 3, chữ số cuối cùng của giá trị Tổng là 3 = NHỎ
 • Đầu Chẵn / Tổng Lớn:nếu 2 chữ số cuối cùng của Giải Đặc biệt đáp ứng được những điều kiện sau, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  +  Chữ số đầu tiên là số CHẴN
  +  Chữ số cuối cùng của tổng chữ số đầu tiên và cuối cùng là số LỚN
  Ví dụ: 87 => chữ số đầu tiên (8) là CHẴN
        87 => Tổng (8+7) = 15, chữ số cuối cùng của giá trị Tổng là 5 = LỚN
 • Đầu Chẵn / Tổng Nhỏ:nếu 2 chữ số cuối cùng của Giải Đặc biệt đáp ứng được những điều kiện sau, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  +  Chữ số đầu tiên là số CHẴN
  +  Chữ số cuối cùng của tổng chữ số đầu tiên và cuối cùng là số NHỎ
  Ví dụ: 02 => Chữ số đầu tiên (0) là CHẴN 
        02 => Tổng (0+2) = 2, chữ số cuối cùng của giá trị Tổng là 2 = NHỎ
 • Đầu Lớn / Tổng Lớn:nếu 2 chữ số cuối cùng của Giải Đặc biệt đáp ứng được những điều kiện sau, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  +  Chữ số đầu tiên là LỚN
  +  Chữ số cuối cùng của tổng chữ số đầu tiên và cuối cùng là số LỚN
  Ví dụ: 72 => Chữ số đầu tiên (7) là LỚN
        72 => Tổng (7+2) = 9, chữ số cuối cùng của giá trị Tổng là 9 = LỚN
 • Đầu Lớn / Tổng Nhỏ:nếu 2 chữ số cuối cùng của Giải Đặc biệt đáp ứng được những điều kiện sau, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  +  Chữ số đầu tiên là LỚN
  +  Chữ số cuối cùng của tổng chữ số đầu tiên và cuối cùng là số NHỎ
  Ví dụ: 73 => Chữ số đầu tiên (7) là LỚN
        73 => Tổng (7+3) = 10, chữ số cuối cùng của giá trị Tổng là 0 = NHỎ
 • Đầu Nhỏ / Tổng Lớn:nếu 2 chữ số cuối cùng của Giải Đặc biệt đáp ứng được những điều kiện sau, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  +  Chữ số đầu tiên là NHỎ
  +  Chữ số cuối cùng của tổng chữ số đầu tiên và cuối cùng là số LỚN
  Ví dụ: 27 => Chữ số đầu tiên (2) là NHỎ
        27 => Tổng (2+7) = 9, chữ số cuối cùng của giá trị Tổng là 9 = LỚN
 • Đầu Nhỏ / Tổng Nhỏ:nếu 2 chữ số cuối cùng của Giải Đặc biệt đáp ứng được những điều kiện sau, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  +  Chữ số đầu tiên là NHỎ
  +  Chữ số cuối cùng của tổng chữ số đầu tiên và cuối cùng là số NHỎ
  Ví dụ: 21 => Chữ số đầu tiên (2) là NHỎ
        21 => Tổng (2+1) = 3, chữ số cuối cùng của giá trị Tổng là 3 = NHỎ

Cuối Tổng
Có 10 lựa chọn để chọn cược.

                              Tổng của chữ số Đầu tiên và Cuối cùng của Giải Đặc biệt

 • Cuối Tổng 0:Nếu chữ số cuối cùng trong giá trị tổng của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng là 0, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 19 => Tổng (1+9) = 10, chữ số cuối cùng của kết quả là 0
 • Cuối Tổng 1:Nếu chữ số cuối cùng trong giá trị tổng của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng là 1, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 65 => Tổng (6+5) = 11, chữ số cuối cùng của kết quả là 1
 • Cuối Tổng 2:Nếu chữ số cuối cùng trong giá trị tổng của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng là 2, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 20 => Tổng (2+0) = 2, chữ số cuối cùng của kết quả là 2
 • Cuối Tổng 3:Nếu chữ số cuối cùng trong giá trị tổng của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng là 3, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 67 => Tổng (6+7) = 13, chữ số cuối cùng của kết quả là 3
 • Cuối Tổng 4:Nếu chữ số cuối cùng trong giá trị tổng của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng là 4, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 77 => Tổng (7+7) = 14, chữ số cuối cùng của kết quả là 4
 • Cuối Tổng 5:Nếu chữ số cuối cùng trong giá trị tổng của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng là 5, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 14 => Tổng (1+4) = 5, chữ số cuối cùng của kết quả là 5
 • Cuối Tổng 6:Nếu chữ số cuối cùng trong giá trị tổng của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng là 6, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 97 => Tổng (9+7) = 16, chữ số cuối cùng của kết quả là 6
 • Cuối Tổng 7:Nếu chữ số cuối cùng trong giá trị tổng của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng là 7, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 16 => Tổng (1+6) = 7, chữ số cuối cùng của kết quả là 7
 • Cuối Tổng 8:Nếu chữ số cuối cùng trong giá trị tổng của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng là 8, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 99 => Tổng (9+9) = 18, chữ số cuối cùng của kết quả là 8
 • Cuối Tổng 9:Nếu chữ số cuối cùng trong giá trị tổng của chữ số đầu tiên và chữ số cuối cùng là 9, vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 72 => Tổng (7+2) = 9, chữ số cuối cùng của kết quả là 9

Âm lịch
Có 12 lựa chọn để chọn cược. Tùy theo mỗi lựa chọn cược, một bộ số (từ 00 - 99) sẽ được chọn. Nếu một trong các số được chọn trùng với 2 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt thì vé đó chiến thắng.

                                        Các Lựa chọn Cược Mặt trăng

Chia 3
Có 3 lựa chọn để chọn cược.

                                              2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt

 • Chia 3/0:nếu 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt sau khi chia cho 3 có số dư là 0 thì vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 12 => 12 chia cho 3 bằng 4 dư 0
 • Chia 3/1:nếu 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt sau khi chia cho 3 có số dư là 1 thì vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 04 => 4 chia cho 3 bằng 1 dư 1
 • Chia 3/2:nếu 2 chữ số cuối của Giải Đặc biệt sau khi chia cho 3 có số dư là 2 thì vé cược vào tùy chọn này sẽ thắng.
  Ví dụ: 35 => 35 chia cho 3 bằng 11 dư 2

Đầu 2D
Chọn số từ 00 đến 99 mà bạn muốn cược; nếu số được chọn xuất hiện trong Giải Bảy thì vé cược đó sẽ thắng.

Đầu 3D
Chọn số từ 000 đến 999 mà bạn muốn cược; nếu số được chọn xuất hiện trong Giải Sáu thì vé cược đó sẽ thắng.

Đuôi 3D
Chọn số từ 000 đến 999 mà bạn muốn cược; nếu số được chọn trùng với 3 chữ số cuối của Giải Đặc biệt, vé cược đó sẽ thắng.

                                                                      Loại cược Đuôi 2D

3D - 23 Bộ số
Chọn số từ 000 đến 999 mà bạn muốn cược; nếu số được chọn trùng với 3 chữ số cuối của bất kỳ số trúng thưởng nào (23 bộ số) từ Giải Đặc biệt đến Giải Sáu, vé cược đó sẽ thắng.
Lưu ý: Nếu số được chọn trùng với 3 chữ số cuối trong các số trúng thưởng N lần, khoản tiền thưởng sẽ được nhân với N.

                                                                   Loại cược 3D-23 bộ số

Cược xiên (PL)
 • Cược xiên 2 (PL2):Chọn 2 số bất kỳ từ 00 đến 99 làm một bộ. Nếu tất cả các số được chọn trùng với 2 chữ số cuối cùng của bất kỳ số trúng thưởng nào (27 bộ số) thì vé đó chiến thắng.
 • Cược xiên 3 (PL3):Chọn 3 số từ 00 đến 99 để tạo thành một bộ số. Nếu tất cả các số được chọn trùng với 2 chữ số cuối cùng của bất kỳ số trúng thưởng nào (27 bộ số) thì vé đó chiến thắng.
 • Cược xiên 4 (PL4):Chọn 4 số từ 00 đến 99 để tạo thành một bộ số. Nếu tất cả các số được chọn trùng với 2 chữ số cuối cùng của bất kỳ số trúng thưởng nào (27 bộ số) thì vé đó chiến thắng.
Lưu ý:  
     ✓  Không lặp lại tiền thưởng đối với các loại Cược xiên.
     ✓  Nếu số được chọn nhiều hơn một bộ số, bộ kết hợp nhiều lựa chọn sẽ được tạo.
     ✓  Số tiền thưởng của một bộ số sẽ được tính dựa trên tỷ lệ cược nhỏ nhất của tất cả các số ĐƯỢC CHỌN thuộc bộ số đó.

a) Quy tắc Kết hợp trong Cược xiên
Có 2 loại kết hợp Cược xiên: BOX và ARRAY

Kết hợp BOX:

                                                                   Kết hợp Box Cược xiên 2
Ví dụ với PL2 - BOX, thành viên đã chọn 3 số: A, B, C, khi đó bộ kết hợp của 2 sẽ được tạo dựa trên 3 số đã chọn. Có 3 bộ số: [A, B]; [A, C]; [B, C]

Kết hợp ARRAY:
Thành viên sẽ chọn các số cho mỗi Dãy.

                                                         Kết hợp ARRAY Cược xiên 2


                                                         Kết hợp ARRAY Cược xiên 3


                                                         Kết hợp ARRAY Cược xiên 4

Các tổng của bộ kết hợp sẽ được tính dựa trên công thức:
 • PL2 =Tổng các số được chọn của Dãy 1 * Tổng các số được chọn của Dãy 2 
  19
 • PL3 =Tổng các số được chọn của Dãy 1 * Tổng các số được chọn của Dãy 2 * Tổng các số được chọn của Dãy 3
 • PL4 =Tổng các số được chọn của Dãy 1 * Tổng các số được chọn của Dãy 2 * Tổng các số được chọn của Dãy 3 * Tổng các số được chọn của Dãy 4

b) Tiền cược thành viên:
Tổng tiền cược thành viên =Tiền cược (dành cho 1 bộ số) * Số bộ số

c) Giới hạn Cược
Lượng số tối đa có thể lựa chọn cho mỗi kết hợp:
Kết hợp BOX:
 • PL2:Có thể lựa chọn tối đa là 40 số với mỗi vé.
 • PL3:Có thể lựa chọn tối đa là 30 số với mỗi vé.
 • PL4:Có thể lựa chọn tối đa là 20 số với mỗi vé.
Kết hợp ARRAY:
 • Có thể lựa chọn tối đa là 11 số với mỗi DÃY.
 • Một số không thể được chọn hai lần, nếu số đó đã được chọn thì không thể được chọn lại cho dãy khác nữa.